Vertrouwenscontactpersoon


Wat is een vertrouwenscontactpersoon

Bij ons staat het welzijn en de veiligheid van onze leden altijd voorop. We streven naar een positieve en inclusieve omgeving waarin iedereen met plezier kan sporten en zich thuis voelt. Om dit te waarborgen, hebben we een speciale rol binnen onze vereniging: de vertrouwenscontactpersoon (vcp). De vertrouwenscontactpersoon is er om een luisterend oor te bieden aan leden die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals schelden, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag. De vcp is aanspreekpunt voor alle leden die behoefte hebben aan steun, advies of hulp bij het aanpakken van deze kwesties.

Het verschil tussen een vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon

De rol van een vertrouwenscontactpersoon verschilt van die van een vertrouwenspersoon. Waar een vertrouwenscontactpersoon voornamelijk binnen de vereniging actief is en als direct aanspreekpunt fungeert, is een vertrouwenspersoon meestal extern en onafhankelijk van de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon is er om leden te ondersteunen, naar hen te luisteren en samen te zoeken naar oplossingen. Ze zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid en privacy van de leden worden gerespecteerd. Daarnaast kunnen ze leden doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, zoals een vertrouwenspersoon indien nodig.

Vertrouwenscontactpersoon STB

De vertrouwenscontactpersoon van STB is Zoë Stam. Zoë is al vele jaren actief lid bij STB en dan ook een bekend gezicht. Daarnaast is ze afgestudeerd gedragskundige en werkt ze veel met mensen. Ze is op een ALV door de leden verkozen als vertrouwenscontactpersoon. Je kunt haar bereiken via het volgende emailadres:

vertrouwenscontactpersoonstb@gmail.com

Privacy instellingen
We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te optimaliseren. Als u onze Services via een browser gebruikt, kunt u cookies beperken, blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. We gebruiken ook inhoud en scripts van derden die trackingtechnologieën kunnen gebruiken. U kunt hieronder selectief uw toestemming geven om dergelijke insluitingen van derden toe te staan. Raadpleeg onze Privacybeleid voor volledige informatie over de cookies die we gebruiken, de gegevens die we verzamelen en hoe we ze verwerken.
Youtube
Toestemming om inhoud weer te geven van - Youtube
Vimeo
Toestemming om inhoud weer te geven van - Vimeo
Google Maps
Toestemming om inhoud weer te geven van - Google